Tendrau

Gwahoddiad i Dendro.

Gwahoddiad i Dendro Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir 2020 - 2023

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau am gyllid ar gyfer Cyhoeddwyr Refeniw a Swyddi a Gefnogir i gyhoeddwyr Saesneg sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar gyfer 2020-23.

Mae hwn yn gyfnod newydd o dair blynedd gan ddechrau Ebrill 2020 ac yn dod i ben ym mis Mawrth 2023.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyllid hwn cysylltwch â Clare Davies clare.davies@llyfrau.cymru 01970 624151

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com