Gwasanaethau Gwybodaeth

Yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth sy'n gyfrifol am gasglu a dosbarthu gwybodaeth am lyfrau newydd a llyfrau sydd ar y gweill.

Mae'r Adran yn gyfrifol am wefan www.gwales.com lle mae modd dod o hyd i wybodaeth am yr holl lyfrau a gedwir mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu.

Mae'r holl lyfrau a restrir ar www.gwales.com ar gael trwy'r siopau llyfrau, neu i'w prynu ar-lein. Yr uned sy'n gyfrifol am ateb ymholiadau gan y cyhoedd.

Mae'r Adran hefyd yn gyfrifol am wefannau sy'n gwasanaethu llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, sef siop.llyfrau.cymru a www.gwales.com/llyfrgell.

Am ragor o wybodaeth cysyllter â:

Lowri Davies
Swyddog Gwybodaeth
Cyngor Llyfrau Cymru
Canolfan Ddosbarthu
Uned 16,
Parc Menter Glanyrafon,
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AQ
Ffôn: 01970 624455
E-bost: gwybodaeth@llyfrau.cymru

Mae modd i gyhoeddwyr anfon gwybodaeth at y Cyngor Llyfrau trwy ddulliau electronig.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein