Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2008

CYSTADLAETHAU LLYFRAU CYMRAEG 2008

BUDDUGWYR BLYNYDDOEDD 3 A 4

1af Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Merthyr Tudful

2il Ysgol Gynradd Pen Barras, Sir Ddinbych

3ydd Ysgol Gymraeg Iolo Morganwg, Bro Morgannwg

Tlws y Cyflwyniad: Ysgol Gymraeg Iolo Morganwg, Bro Morgannwg

BUDUGWYR BLYNYDDOEDD 5 A 6

1af Ysgol Gynradd Bontnewydd, Gwynedd

2il Ysgol Gynradd Pen Barras, Sir Ddinbych

3ydd Ysgol Gynradd Cerrigydrudion, Conwy

Tlws y Cyflwyniad: Ysgol Gynradd Pen-y-groes, Sir Gaerfyrddin

CYSTADLAETHAU LLYFRAU SAESNEG I YSGOLION CYNRADD 2008

1af Ysgol Gynradd Narberth, Sir Benfro

2il Ysgol Gynradd St Illtyd, Bro Morgannwg

Cydradd 3ydd Ysgol Gymraeg Cynwyd Sant, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhondda Cynon Taf

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein