Wrthi'n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani!

9 Ebr 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru'n falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfres newydd, gyffrous o lyfrau darllen ar gyfer dysgwyr yn cael ei chyhoeddi'n fuan –  Cyfres Amdani.

Mae'r gyfres wedi ei datblygu yn benodol ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg, ac mae'r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel  –  Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch  –  i gyd-fynd  â chyrsiau newydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fydd yn dechrau ym mis Medi.

Wrth gyhoeddi chwe llyfr cyntaf y gyfres, meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau, "Mae'r Cyngor yn croesawu'r gyfres yma'n fawr, ac rydym yn hynod falch o gyflwyno'r llyfrau newydd yma i ddysgwyr Cymraeg. Bydd modd i ddysgwyr cyfredol, pobl sydd eisiau ailgydio yn y dysgu, neu bobl sydd yn rhugl ond yn llai hyderus wrth ddarllen, droi at y llyfrau hyn am stori dda. Fel dysgwr fy hun, edrychaf ymlaen yn fawr at eu darllen."

Bydd y chwe llyfr cyntaf yn cynnwys addasiadau gan Elin Meek (Cofio Anghofio, CAA Cymru); Meinir Wyn Edwards (Am Ddiwrnod!, Y Lolfa); Dwynwen Teifi (Y Llythyr, CAA Cymru); Manon Steffan Ros (Trwy’r Ffenestri, Atebol); Pegi Talfryn (Gêm Beryglus, Atebol); a Mared Lewis (Y Stryd, Gomer), a byddant i'w gweld ar silffoedd siopau llyfrau ledled Cymru o fis Ebrill ymlaen.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Bydd y gyfres newydd hon o lyfrau yn cefnogi'r hyn sy'n cael ei ddysgu yn y dosbarth ac yn adnodd gwerthfawr i ddysgwyr. Mae'n wych bod y llyfrau ar gael ar wahanol lefelau dysgu  –  bydd hyn yn helpu i fagu hyder dysgwyr hefyd. Mae cryn edrych ymlaen at gyhoeddi'r don gyntaf a gobeithiwn y bydd y fenter hon yn ffordd o ddenu dysgwyr at ddarllen llyfrau Cymraeg yn gyffredinol."

Y bwriad yw cyhoeddi pedwar teitl arall erbyn mis Mai 2018, a disgwylir cyfanswm o 20 llyfr (addasiadau a llyfrau gwreiddiol) erbyn Hydref 2018, yn cynnwys straeon, nofelau byrion, cofiannau, llyfrau ar hanes Cymru a llyfrau taith. Ymhlith yr awduron bydd rhai enwau newydd, yn ogystal  â rhai adnabyddus, megis Jon Gower, Zoe Pettinger, Lucy Owen, Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros.

Mae'r Cyngor Llyfrau wedi buddsoddi  £120,000 yn y prosiect, a chyhoeddir y llyfrau ar y cyd rhwng pedwar cyhoeddwr blaenllaw: Y Lolfa, Gwasg Gomer, CAA Cymru ac Atebol, gyda chefnogaeth y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Rhiannon Thomas, sy'n brofiadol iawn ym maes dysgu Cymraeg i oedolion, sydd wedi bod yn goruchwylio'r gwaith o olygu a hyrwyddo'r llyfrau.

"Bu gwir angen cyfres o lyfrau darllen graddedig ar gyfer dysgwyr ers tro byd," meddai Rhiannon. "A rŵan mae pedair gwasg wedi dod at ei gilydd i gydweithio i ddiwallu'r angen yna. Mae hi'n fraint bod yn rhan o gynllun sy'n cynhyrchu llyfrau sy'n hawdd eu darllen ac eto'n dal i fod yn ddifyr a diddorol."

Cynhelir lansiad y gyfres ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd eleni, a cheir digwyddiadau amrywiol yn lleoliadau Gŵyl Ar Lafar, Cynhadledd Genedlaethol i Diwtoriaid Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a Thafwyl.

Mae modd prynu'r llyfrau yn eich siop lyfrau leol ac ar gwales.com

Am newyddion a'r manylion diweddaraf am y gyfres, dilynwch  @LlyfrauAmdani

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com