Yr Ŵyl Lên yn dod nol i Landeilo

23 Ebr 2018

Bydd Llandeilo yn cynnal Yr Ŵyl Lên unwaith eto eleni rhwng 26-29 Ebrill. Am yr ail dro bydd y dref yn lwyfan i awduron, beirdd, artistiaid, comedwyr a cherddorion.

Ymhlith y rhain fydd yr awdur Owen Sheers, y casglwr llyfrau, Jeff Towns, Martin Shipton y Western Mail a'r awdur Mari Griffith.

Bydd y digwyddiadau yn dechrau ar ddydd Iau, 26 Ebrill gyda sgwrs yn y Llyfrgell am y Gwleidydd radical a'r awdur, W. Llewelyn Williams o Lansadwrn. Y noson honno bydd Dr Seimon Brooks ac Adarm Price AC yn trafod diffygion cenedlaetholdeb Cymreig yn y Cottage Inn, Pentrefelin.

Dydd Gwener bydd rhywbeth i bawb, gyda noson yng nghofal y newyddiadurwr Eddie Butler, noson gomedi gyda Noel James, a lansiad llyfr Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn.

Dywedodd Christoph Ffischer, un o'r trefnwyr, "Mae'n wych bod awduron o broffil uchel fel Owen Sheers a Jon Gower, sydd wedi mynychu sawl gwyl ar draws y byd, hefyd yn mynychu ein gwyl ni. Mae hefyd yn fraint cael Bardd Cenedlaethol Cymru yma i lansio ei lyfr newydd dwyieithog, Cuddle Call  (gellir ei ddarllen yn Gymraeg neu Saesneg).

Hefyd yn rhan o'r digwyddiaday bydd y cefnogwr Pêl-droed ac awdur dau lyfr Pêl-droed Cymru, Tim Hartley. Bydd cyfle i glywed Graham Watkins yn trafod feistri haearn Merthyr; Judith Barrow yn dathlu brwydrau'r swffraget, a bydd Fiddleboz yn chwarae cerddoriaeth klezmer.

Bydd trafodaethau ar lwyfannau newydd cyfryngau Cymru; gyda darlleniadau ar newid yn yr hinsawdd a theyrnged i'r bard diweddar, Anthony Jones o Gaerfyrddin.

Cynhelir y Ffair Lyfrau unwaith eto yn y Neuadd Ddinestig ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, gyda sesiynau plant, gweithdai ysgrifennu a darlunio ar gyfer pob oedran mewn gwahanol leoliadau o amgylch y dref. Yn ogystal â hynny, bydd taith dywysedig a helfa lluniau i'r plant.

Mae'r rhaglen ddwyieithog sy'n cynnwys enwau sefydledig, gegis mam a merch Menna Elfyn a Fflur Dafydd, yr hanesydd celf, Peter Lord a'r awdur lleol Kate Glanville.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com