Hysbysebion Teledu Nadolig 2008

20 Tach 2008

Unwaith eto eleni, mae’r Cyngor Llyfrau wedi cynhyrchu cyfres o  hysbysebion teledu  i hyrwyddo llyfrau’r Nadolig. Gellir eu gwylio ar wefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein.

Hysbysebion Teledu Nadolig 2008
Cafodd yr hysbysebion eu paratoi’n arbennig gan gwmni Greenfield o Gaerdydd ar ffurf cyfres o ffilmiau byr, animeiddiedig.

‘Mae yna gasgliad gwych o lyfrau wedi eu cyhoeddi y Nadolig hwn,’ meddai Helgard Krause, Pennaeth Gwerthu a Marchnata’r Cyngor Llyfrau, ‘ac mae detholiad da ohonynt wedi eu cynnwys yn yr hysbysebion.’

Mae’r Cyngor Llyfrau, mewn cydweithrediad â’r cyhoeddwyr, wedi paratoi pedair hysbyseb sy’n rhoi sylw i ddetholiad o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gyfer oedolion a phlant. Fel rhan o’r ymgyrch bydd 27 o deitlau yn cael eu hyrwyddo.

Roeddwn yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r ymgyrch yma eleni,’ meddai Huw Potter ar ran cwmni Greenfield, ‘ac mae’r cyfuniad o animeiddio syml a chloriau llyfrau lliwgar yn effeithiol iawn ar y sgrin.’

Mae dau atodiad lliwgar o lyfrau’r Nadolig,  Gwledd y Nadolig  a  Books from Wales,  eisoes wedi eu dosbarthu’n helaeth drwy Gymru.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com