Noson yng Nghwmni Angharad Price

19 Maw 2010

Nos Fercher 24 Mawrth roedd Angharad Price yn trafod  The Life of Rebecca Jones/O! Tyn y Gorchudd  (Gwasg Gomer) ym Mhalas Print Pendref, Bangor, yng nghwmni Lloyd Jones.

Fersiwn dwyieithog o'r clasur Cymraeg, O! Tyn y Gorchudd  a enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002. Hunangofiant dychmygol gor-fodryb yr awdures a fu farw yn ei phlentyndod, yn cynnwys portread byw a chynnes o gymdeithas wledig Gymraeg yn Sir Feirionnydd yn ystod yr 20fed ganrif.

Cynhaliwyd y lansiad yn: Palas Print Pendref, 170 Y Stryd Fawr, Bangor (01248 363676) E-bost:  siop@palasprint.com

 

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com