Lansio yn Eisteddfod yr Urdd

28 Mai 2010

Ddydd Mercher, 2 Mehefin, fe wnaeth CAA (Canolfan Astudiaethau Addysg), lansio pedair nofel dditectif newydd sbon ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau cynnar. Bydd Lois Cernyw, un o gyflwynwyr  Stwnsh!  ar S4C, yn cyflwyno yn y digwyddiad.

Cynhaliwyd y lansiad ar stondin Prifysgol Aberystwyth yn Eisteddfod yr Urdd Llanerchaeron, gyda dau o’r awduron, Siân Lewis ac Elgan Philip Davies, hefyd yn bresennol i siarad am eu nofelau. Roedd cyfle i holi'r awduron am eu gwaith, ac i brynu copi o'r nofelau wedi'u harwyddo am bris gostyngol.

Y nofelau yw: Gwaed y Gwanwyn,  Gareth F. Williams;  Green-skinned Gravy,  Elgan Philip Davies;  Sgwid Beynon a’r Adenydd Angel  a  Sgwid Beynon a’r Dyn Marw,  Siân Lewis.

Dywedodd Lynwen Rees Jones, Cyfarwyddwr CAA: "Gan fod Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal yn lleol i ni eleni, roedden ni’n teimlo y byddai’n gyfle da i lansio’r nofelau ditectif newydd hyn gan rai o awduron mwyaf poblogaidd a chynhyrchiol Cymru."

Mae CAA wedi cynhyrchu deunyddiau o ansawdd uchel yn y Gymraeg ac yn Saesneg ers bron i 28 mlynedd bellach – yn llyfrau, CDau, CD-ROMau rhyngweithiol, pecynnau aml-gyfrwng a gweithgareddau ar-lein – ac fe gyhoeddwyd oddeutu 1,900 o gyhoeddiadau ers ei sefydlu ym 1982. Am fwy o wybodaeth am gyhoeddiadau CAA, ewch i chwilota ar eu gwefan:  www.caa.aber.ac.uk

************************************************************

Cofiwch hefyd am lansiadau'r Lolfa ar faes Llanerchaeron:

Llun

Stondin Inc - 11:00 Stondin Inc, lansio Mr Abracadabra Jones gyda Mari Stevens a Mr Abracadabra Jones ei hun. Lolipops am ddim!

Stondin Inc – 2:30 Wyn Mel yn arwyddo copïau o’i lyfr newydd Y Fi a Mistar Urdd a’r Cwmni Da

Stondin Y Lolfa – 3:00 Llyfrau Llythrennau, Darllen Mewn Dim. Dewch i gwrdd ag Angharad Tomos awdur cyfres Rwdlan.

Mawrth

Stondin Inc - 2:30 Wyn Mel yn arwyddo copïau o Y Fi a Mistar Urdd a’r Cwmni Da

Stondin Y Lolfa – 3:00 Mererid Hopwood yn arwyddo llyfr gyntaf y gyfres newydd i blant bach Dydd Sbri

Mercher

Stondin Y Lolfa – 1:00 Gwyn Jenkins a’i gyfrol newydd Cwpan y Byd 2010

Stondin Y Lolfa - 2:30 Wyn Mel yn arwyddo copïau o Y Fi a Mistar Urdd a’r Cwmni Da

Iau

Stondin Y Lolfa – 3:00 Pnawn awduron yng nghwmni rhai o awduron cyfresi yr Onnen a’r Dderwen, yn cynnwys Rhiannon Wyn, Mared Llwyd, Mari Stevens a Manon Steffan Ros . 

Gwener

Stondin Y Lolfa - 4:00 Caryl Lewis yn arwyddo Bili Boncyrs a’r Deinosoriaid a Naw Mis a Meinir Edwards yn arwyddo copïau o Breuddwyd Macsen a Branwen a Bendigeidfran - llyfrau newydd y gyfres Chwedlau Chwim.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com