Tri Chwmni a Thair Stori Fusnes

16 Mehef 2010

Gwlad y gân, rygbi a chynghanedd – anaml iawn mae Cymru’n cael ei gweld fel gwlad ac iddi gymuned fusnes llwyddiannus. Ac eto, ar hyd ac ar led y wlad mae unigolion yn mentro ac yn creu bywoliaeth i’w hunain trwy redeg cwmnïau preifat.  Mae  Syniad  Da,  cyfres newydd o lyfrau gan Wasg Carreg Gwalch, yn adrodd storïau busnesau llwyddiannus yng nghefn gwlad Cymru yn y gobaith o gynnig ysbrydoliaeth i entrepreneuriaid y dyfodol.

Tri Chwmni a Thair Stori Fusnes
Mae’r tair cyfrol gyntaf yn y gyfres fforddiadwy hon yn edrych ar dri chwmni lled wahanol i’w gilydd. Mae’r gyntaf,  Byw Busnes  gan Gari Wyn, yn sôn am gwmni gwerthu ceir ail-law y perchennog, sef Ceir Cymru, yr ail,  Busnes ar y Buarth,  yn adrodd hanes Gareth a Falmai Roberts a Llaeth y Llan, a’r drydedd,  Y Gwalch, yr Inc a’r Bocsys,  yn sôn am hanes Myrddin ap Dafydd a sefydlu Gwasg Carreg Gwalch.

Meddai Myrddin ap Dafydd, "Mae yna ddigon o lyfrau busnes yn y Saesneg, o lawlyfrau am sut i wneud arian yn sydyn i hunangofiannau’r biliwnyddion.  Teimlo gwnes i fod 'na le i gwmnïau Cymreig ddweud eu hanes a rhoi ychydig o eiriau o gyngor i rai sy’n astudio’r pwnc neu’n ystyried mentro."

Yn y llyfrau ar Wasg Carreg Gwalch a Llaeth y Llan, mae’r cyngor yma yn dod ar ffurf hanes y cwmni ac ambell air doeth am sut y cafodd problem ei datrys neu sut y goresgynnwyd cyfnod anodd.  Mae llyfr Gari Wyn yn fwy o lawlyfr, sy’n cynnig ei sylwadau ar fusnes a bywyd, gyrfa a gwaith.  Ceir sylwadau ar bob agwedd o redeg busnes, o’r cwestiynau y dylid eu gofyn wrth feddwl am ddechrau busnes eich hun i sgwennu cynllun busnes, cyflogi pobl, delio gyda chwsmeriaid a hyd yn oed talu trethi.

Meddai Gari Wyn, "Cyn dechrau ysgrifennu’r llyfr hwn, treuliais gryn dipyn o amser yn ymchwilio a chwilota drwy bob math o ffynonellau.  Roedd y mwyafrif ohonynt yn ddifyr ond o’u cymharu â fy amcanion personol, nid oeddwn bob amser yn gallu uniaethu â rhannau o’r cynnwys.  Nid oedd y llyfrau hyn yn cynnwys canllawiau a fyddai bob amser yn berthnasol i unigolion sy’n byw yng Nghymru ac mewn ardaloedd llai dwys eu poblogaeth.  Drwy adrodd fy stori – y camgymeriadau yn ogystal â’r llwyddiannau, y gobaith yw ’mod i’n medru cynnig safbwynt Cymro Cymraeg."

Tri Chwmni a Thair Stori FusnesTri Chwmni a Thair Stori Fusnes

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com