Lansio Gwefan Gwales.com ar ei Newydd Wedd

20 Rhag 2010

Mae fersiwn newydd o wefan y Cyngor Llyfrau,  gwales.com  wedi mynd yn fyw gan gynnig gwasanaeth gwell i’r cwsmeriaid. Gyda thros 12,000 o ddefnyddwyr cofrestredig, mae gwefan Gwales wedi datblygu’n brif ffynhonnell gwybodaeth am lyfrau o Gymru, â’r gallu i archebu ar-lein hefyd yn rhan o’r gwasanaeth.

Mae’r fersiwn newydd o Gwales, a ariannwyd gan Lywodraeth y Cynulliad, yn defnyddio cynllun modern, ffres ond gan gadw’r elfennau sydd wedi profi mor ddeniadol i’r defnyddwyr ers lansio’r wefan wreiddiol yn Nhachwedd 1999, megis manylion Llyfrau Newydd, Teitlau i Ddod, Cynigion Arbennig, Adolygiadau a Gwerthwyr Gorau.

Cryfhawyd y dulliau Chwilio gan gyflwyno awgrymiadau ar sail yr hyn a brynwyd gan gwsmeriaid eraill. Gellir chwilio am lyfrau fesul teitl, categori, awdur, cyhoeddwr neu air allweddol, a gellir chwilio am lyfrau plant yn ôl pwnc neu ystod oedran.  Dangosir manylion llyfryddol llawn pob llyfr, yn ogystal â manylion eraill a ddarperir gan y cyhoeddwyr (megis tudalennau cynnwys a bywgraffiadau awduron) mewn dull deniadol, hawdd ei ddilyn.

Hefyd, ychwanegwyd adran newydd ‘Dewis Darllenwyr’ lle gall defnyddwyr awgrymu llyfrau ar gyfer darllenwyr eraill.  I lansio’r adran newydd aeth yr awdur Bethan Gwanas ati i restru ei dewis hi o ‘Lyfrau Secsi’, ac fe greodd Mairwen Thorne hithau restr o’i hoff lyfrau.

Mae’r ddarpariaeth ar gael yn newis iaith y defnyddiwr ac mae modd manteisio ar holl elfennau’r wefan naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae’r llyfrau sydd ar werth ar Gwales hefyd i’w cael mewn siopau llyfrau ledled Cymru a thu hwnt, ond cynigir gwasanaeth archebu diogel ar-lein os yw’r cwsmer yn dymuno prynu’n electronig.

Wrth groesawu’r datblygiad hwn dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth: ‘Rwy’n falch iawn ein bod fel Llywodraeth wedi gallu cefnogi’r fenter hon i hwyluso’r trefniadau ar gyfer archebu’r nifer cynyddol o lyfrau sydd ar gael.  Rwy’n hyderus y bydd y safle newydd yn adeiladu ar lwyddiant Gwales ers ei sefydlu yn 1999.’

Mae fersiynau eraill o Gwales ar gael at ddefnydd siopau llyfrau a llyfrgelloedd, yn ogystal â fersiwn all-lein a ddefnyddir gan Gynrychiolwyr a Swyddogion Ysgolion y Cyngor Llyfrau wrth ddangos llyfrau yn y maes.  Mae gwefan gorfforaethol y Cyngor, sef www.cllc.org.uk  yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau’r sefydliad a manylion ymgyrchoedd, ac mae gwefan Y Fasnach Lyfrau ar Lein, www.yfasnachlyfrau.org.uk yn rhoi cyngor a gwybodaeth am y fasnach lyfrau yng Nghymru.

Yn ôl Phil Davies, Pennaeth Gwasanaethau Gwybodaeth y Cyngor Llyfrau: ‘Yr ydym yn hyderus y bydd y cyhoedd yn ymateb yn ffafriol i Gwales ar ei newydd wedd.  Ar sail ymholiadau a dderbynnir o bob cwr o’r byd gwyddom fod y galw am lyfrau o Gymru ar gynnydd, ac yr ydym yn hynod o falch fod gennym ffenest siop electronig o’r radd flaenaf y gall y byd llyfrau yng Nghymru ymfalchïo ynddi.’

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com