Y Sesiwn Stori Fwyaf Erioed

1 Maw 2011

Er mwyn dathlu Diwrnod y Llyfr eleni, cafodd bob ysgol gynradd yng Nghymru gyfle i gymryd rhan yn y sesiwn stori fwyaf erioed, gyda storïau a gomisiynwyd yn arbennig yn cael eu darllen iddynt trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

Darlledwyd pedair stori Diwrnod y Llyfr a gomisiynwyd yn arbennig gan bedwar awdur o Gymru mewn ysgolion ar gyfer plant ysgol rhwng 7 ac 11 oed, a hynny trwy gyfrwng ffilmiau byrion sydd ar gael ar y we, er mwyn i bob ysgol yng Nghymru wylio’r storïau’n dod yn fyw ar y diwrnod mawr, sef dydd Iau y 3ydd o Fawrth.

Cliciwch ar y teitlau isod i weld fersiynau YouTube o'r 4 fideo neu ewch at wefan  Cyngor Llyfrau Cymru  os nad oes modd i chi agor YouTube.

Y Storïau

Stori Gymraeg ar gyfer plant 7 i 9 oed

‘Y Daten Ddieflig Ddrwg’  gan Morgan Tomos

Mae’r Daten Ddieflig Ddrwg â’i bryd ar reoli’r byd! Gyda help ei byddin o domatos coch, deg taten arall a dwy sosej, mae pethau’n edrych yn addawol ond yna . . . daw’r fforc i newid trywydd y stori!

Stori Gymraeg ar gyfer plant 9 i 11 oed

‘Hunangofiant Bachgen Drwg’  gan Nicholas Daniels, Darluniwyd gan Noel Ford

Mae’r disgyblion drwg yn cael eu hanfon i lyfrgell yr ysgol er mwyn ‘callio’. Mae eu troseddau’n amrywio ond dim ond un ohonyn nhw fydd yn elwa o’r ‘Cyfnod Callio’. Pwy fydd hwnnw, tybed? Beth oedd e wedi’i wneud o’i le, a beth fydd e’n ei ddarganfod yn y llyfrgell?

Stori Saesneg ar gyfer plant 7 i 9 oed

‘The Sleeper’  gan Ruth Morgan, Darluniwyd gan Ben Hillman

Beth yw cyfrinach y cerflun pren rhyfedd yn neuadd yr ysgol? A oes ganddo’r gallu i droi breuddwyd yn ffaith? A fydd bywyd yr ysgol yn newid am byth o’i achos, a pham mae’r arolygwyr wedi’i anfon i’r ysgol yn y lle cyntaf?

Stori Saesneg ar gyfer plant 9 i 11 oed

‘Go, Charlie Hide, Go!’  (Rhan 1) a   ‘Go, Charlie Hide, Go!’   (Rhan 2) gan Paul Manship, Darluniwyd gan Eric Heyman

Bachgen bach ofnus iawn yw Charlie Hide, a does neb yn ei gredu pan fydd yn honni ei fod yn arwr o fri! Ond pan ddaw Molock, yr anghenfil sy’n byw yn y gamlas, i fygwth disgyblion yr ysgol, caiff Charlie gyfle i brofi ei allu anhygoel!

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com