Lansio Cyfrol Harri Parri

23 Medi 2011

Lansiwyd cyfrol  Pen Llŷn,  Harri Parri (Gwasg y Bwthyn) yn Neuadd Mynytho, nos Iau 22 Medi.

Llyfr yn deillio o'r gyfres deledu boblogaidd  Pen Llŷn Harri Parri  a gynhyrchwyd gan Cwmni Da. Mae'r llyfr yn gyfuniad wedi ei ddylunio'n effeithiol o destun Harri Parri a ffotograffau proffesiynol gan Mike Harrison. Mae'r penodau'n cyd-fynd  â'r rhaglenni unigol ond yn cynnwys testun gwreiddiol gan Harri Parri.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com