Jamie - y Gwibiwr Gwalltog

18 Tach 2011

Yn 1997, enillodd Jamie Baulch, y sbrintiwr o Gymru, fedal arian yn y ras gyfnewid dros 400m ym Mhencampwriaethau’r Byd yn Athen. Ychydig a feddyliodd ar y pryd y byddai’r ras yn cael ei hystyried maes o law fel un o’r fwyaf dadleuol yn hanes y gamp.

Jamie - y Gwibiwr Gwalltog
Caiff stori Jamie o sut y trodd y fedal arian honno’n un aur, hanes ei wallt golau a’i dreadlocks nodweddiadol, a’i gyflymder ar y trac rhedeg, eu hadrodd yn ei lyfr The Flying Pineapple, a lansiwyd fel rhan o gyfres Stori Sydyn/Quick Reads yn 2011.

Roedd Jamie yn siaradwr gwadd yng nghynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undeb y TUC yng Ngwesty’r Hilton, Casnewydd, ddydd Iau 10 Tachwedd; ef hefyd oedd yn cyhoeddi’r rhestr o deitlau newydd Stori Sydyn/Quick Reads ar gyfer 2012.

Ac yntau’n un o athletwyr mwyaf llwyddiannus Prydain, roedd Jamie’n aelod o’r tîm cyfnewid dros 400m a enillodd y fedal arian ym Mhencampwriaethau’r Byd yn 1997 ond, ddeng mlynedd yn ddiweddarach, cyfaddefodd aelod o dîm America, a enillodd y fedal aur, ei fod wedi defnyddio cyffuriau gwaharddedig. "Roeddem i gyd yn teimlo ein bod wedi cael ein twyllo oherwydd i ni dreulio blynyddoedd lawer yn teimlo’n siomedig gyda’n perfformiad gan nad oeddem wedi ennill yr aur," meddai Jamie yn y llyfr.  "Er i ni gael ein huwchraddio i’r fedal aur, doedd e ddim yr un fath â phetaem wedi ennill ar y pryd."

Yn ystod ei yrfa ddisglair, enillodd Jamie, sy’n 37 oed, fedal arian Olympaidd, medal aur Ewropeaidd, medal aur ac efydd yng Ngêmau’r Gymanwlad, a medal aur, arian ac efydd ym Mhencampwriaethau’r Byd.

Mae’r sbrintiwr 400m, a aned yn Nottingham ac a faged yng Nghasnewydd, yn credu mai ei rieni mabwysiedig sy’n bennaf cyfrifol am ei lwyddiant, gan eu bod wedi ei annog i wneud ei orau bob amser. "Wrth edrych yn ôl ar fy ngyrfa," meddai, "teimlaf mai iddyn nhw mae’r diolch pennaf am unrhyw lwyddiant gefais i. Maen nhw wastad wedi bod yno, yn fy nghefnogi i’r carn."

Yn ei lyfr, mae Jamie’n cofio’r hwyl a gâi wrth gystadlu yn yr ysgol ac ar hyd a lled y byd, a’r ffaith fod ei holl fywyd yn troi o amgylch pa mor gyflym y gallai redeg. Hyd yn oed ar ôl ymddeol o’r gamp, ni allai Jamie arafu. Bellach, mae’r rheolwr ar Definitive Sports, cwmni sy’n rheoli cenhedlaeth newydd o ddynion a merched ym maes chwaraeon, yn ogystal â sêr megis Shane Williams, sy’n chwarae rygbi dros Gymru. "Rydw i mor ffodus yn cael ennill bywoliaeth wrth wneud rhywbeth sydd wrth fy modd," ychwanega Jamie.

Mae’r llyfr hefyd yn disgrifio sut y bu i Colin Jackson, y neidiwr clwydi chwedlonol a fu’n hyfforddi Jamie, ei alw’n "un o uchafbwyntiau disgleiriaf fy mywyd" a sonia hefyd fod Jamie bellach yn un o ffrindiau ‘Facebook’ un o’i arwyr, Carl Lewis.

Ychwanegodd Delyth Humphreys, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads yn denu mwy a mwy o sylw ac yn annog miloedd o bobl ledled Cymru i roi cynnig ar ddarllen – llawer ohonynt, o bosib, erioed wedi darllen llyfr o’r blaen.

"Mae’r 16 teitl newydd ar gyfer 2012 yn cynnig amrywiaeth ddifyr o bynciau, ac rwy’n siŵr y byddant yn apelio at bobl o bob oed, beth bynnag yw eu diddordebau. A chyda Gêmau Olympaidd Llundain 2012 ar feddyliau pawb, mae sawl teitl yn ymwneud â chwaraeon."

Teitlau Cymraeg a Chymreig Stori Sydyn / Quick Reads 2012:
Earnie: My Life at Cardiff City, Robert Earnshaw  
Going for Gold: Welsh Olympic Dreams for 2012
Finger Food, Helen Lederer
Why Do Golf Balls Have Dimples? Weird and Wonderful Facts of Everyday Life, Wendy Sadler    Yr Elyrch: Dathlu’r 100, Geraint Jenkins
Cymru a’r Gêmau Olympaidd, John Meurig Edwards
Hunllef, Manon Steffan Ros
Tu ôl i’r Tiara: Bywyd fel Miss Cymru, Courtney Hamilton gydag Alun Gibbard

Teitlau Quick Reads 2012 y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon:
Full House, Maeve Binchy
The Cleverness of Ladies, Alexander McCall Smith
Quantum of Tweed: The Man with the Nissan Micra, Conn Iggulden
The Little One, Lynda La Plante
Beyond the Bounty, Tony Parsons
Amy’s Diary, Maureen Lee
Get the Life You Really Want, James Caan
Doctor Who: Magic of the Angels, Jacqueline Rayner

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com