Antur Awdures yn Awstralia

15 Mehef 2012

Mae awdures o Gymru newydd ddychwelyd o Awstralia, lle bu’n lansio llyfr sy’n dathlu hanes bywyd  Margaret Jones,  y Gymraes hynod a deithiodd y byd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae Eirian Jones eisoes wedi ysgrifennu am anturiaethau Margaret Jones mewn cofiant Cymraeg, sef  Y Gymraes o Ganaan,  ac yn dilyn gofyn mawr am gyfieithiad o’r gyfrol fe lansiwyd  The Welsh Lady from Canaan  ganddi yn Queensland, sef man gorffwys yr anturiaethwraig ar  ôl bywyd prysur o deithio i bedwar ban byd.

Ganed Margaret Jones yn Rhosllannerchrugog ym 1842, a bu'n byw ym Mharis, Jerwsalem a Moroco, cyn teithio ar draws yr Unol Daleithiau, priodi gŵr cyfoethog a gorffen ei dyddiau ger Brisbane yn Awstralia. Cyhoeddodd ddau lyfr, un am Ganaan a’r llall am Foroco, ac roedd yn enwog iawn yng Nghymru yn ei dydd.

Fel y  ‘Gymraes o Ganaan’  mae Eirian hithau yn hoff o ysgrifennu ac yn deithwraig o fri, a chan iddi lansio’r gyfrol Gymraeg ym mhentref genedigol Margaret eisoes, fe benderfynodd y byddai'n addas lansio’r gyfrol Saesneg yn y wlad lle y'i claddwyd.

"Byddai ei bywyd a’i chyraeddiadau yn ddigon hynod i berson yn ein hoes ni nawr, ac mae’n rhaid i mi atgoffa’n hun yn aml mai dyma stori dynes oedd yn byw dros ganrif a hanner yn  ôl," meddai Eirian Jones.  "Mae llawer iawn o bobl o Queensland wedi bod mor barod i helpu wrth i mi ymchwilio i fywyd Margaret, gan gynnwys ei gor-nith, ac ro’n i eisiau diolch iddyn nhw wyneb yn wyneb."

Ar  ôl glanio yn Awstralia ac ymweld â charreg fedd y Gymraes o Ganaan yn Ipswich, rhoddodd Eirian sgwrs ar fywyd Margaret Jones i Gymdeithas Achyddol Ipswich ddydd Mercher, 30 Mai, cyn cyfarfod gor-nith Margaret, Bronwen Hall, i ddiolch iddi’n bersonol. Rhoddodd gyflwyniad hefyd i Gymdeithas Gymraeg Dewi Sant, Brisbane, ddydd Sadwrn, 2 Mehefin, ble cafodd ddal y dyddiadur a gadwai Margaret pan oedd yn byw yn Awstralia.

Cafodd Eirian ei magu ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion, ond mae wedi teithio’r byd, gan ymweld  â dros ddeugain o wledydd eisoes. Wedi gyrfa fel athrawes yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cyfnod fel pennaeth ysgol, mae bellach yn gweithio fel golygydd llyfrau Saesneg. Mae hefyd yn gyn-ddyfarnwraig tennis rhyngwladol.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com