Lansio 'Leah'

12 Gorff 2013

Cynhaliwyd cyfarfod i lansio hunangofiant Leah Owen, y diweddaraf yng  Nghyfres y Cewri  (Gwasg Gwynedd), nos Iau, 18 Gorffennaf, am 7.30pm ym Melin Brwcws, Dinbych.

Roedd y lansiad yng nghwmni Bethan Gwanas, Angharad Llwyd, Ann Hopcyn, John Glyn Jones ac Elis Jones. Yn ogystal, cafwyd eitemau cerddorol gan Ynyr Llwyd, Enfys, a Steffan ac Angharad.

Cyfres y Cewri: 37. Leah
Hunangofiant y gantores a'r hyfforddwraig cerdd dant adnabyddus, sy'n wreiddiol o Fôn ond wedi ymgartrefu yn ardal Dinbych ers blynyddoedd lawer. Yn fam i bedwar o blant, mae'n fawr ei pharch yng Nghlwyd a thu hwnt, yn arbennig am ei gwaith yn hyfforddi a meithrin cantorion ifanc.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com