Taith Diwrnod y Llyfr yn Rholio i'r Rhyl

24 Chwef 2015

Daeth mil o blant o ysgolion siroedd Dinbych a Chonwy i Bafiliwn y Rhyl ar 25 Chwefror i fwynhau Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2015. Taith gan dros 40 o awduron llyfrau plant yw’r sioe, ac un fu’n ymweld  â deg lleoliad ar draws Prydain ac Iwerddon, gan gynnwys Caerfaddon, Glasgow a Dulyn.

Roedd pob sioe yn ei thro yn rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd lleol weld a chlywed hyd at chwe awdur a darlunydd yn trafod eu gwaith a’u llyfrau.

Roedd y digwyddiad yn y Rhyl yn cynnwys cyfraniadau gan awduron llyfrau i blant a phobl ifanc, megis Steven Butler, Jonny Duddle, Jon Mayhew, Shoo Rayner a Heather Dyer. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Shoo Rayner a Heather Dyer deitlau newydd gyda Firefly Press  – cyhoeddwr a leolir yng Nghaerdydd ac Aberystwyth sy’n cyhoeddi llyfrau Saesneg i blant dan nawdd Cyngor Llyfrau Cymru.

Ceir rhagor o fanylion am Ddiwrnod y Llyfr ac am The Biggest Book Show on Earth ar wefan  www.worldbookday.com

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com