Parti Gwyllt Gweledigaeth Prysor

3 Rhag 2015

Chwedl Gymraeg gyfoes, saga Geltaidd ac un parti mawr yw nofel newydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru  –  ei nofel gyntaf ers tair mlynedd,  Rifiera Reu  (Y Lolfa).

Fe gyhoeddodd Dewi Prysor ei nofel gyntaf i oedolion yn 2006 ac ers hynny mae wedi datblygu band cryf o ddilynwyr ac ennill gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn 2011 am  Lladd Duw.

Stori faeddgar ar gyfer oedolion sydd yn gymysgedd o ddireidi a hiwmor tywyll yw  Rifiera Reu. Mae’n dilyn ymdrechion criw o ffrindiau i ddathlu Eclips 2015, y Gorleuad a Chyhydnos y Gwanwyn trwy gynnal y parti gorau a welwyd erioed  –  gyda chymorth deliwr cyffuriau lleol, cerddoriaeth da a broc môr hynod o annisgwyl.   

Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syniad. Heb yn wybod iddyn nhw, dyma’r syniad gorau gafodd unrhyw gasgliad o misffits methiannus erioed. Wedi cyfres o gyd-ddigwyddiadau, maen nhw’n dechrau credu bod ffawd o’u plaid o’r diwedd. Ond creadur mympwyol a direidus iawn ydi ffawd ...

‘Roeddwn i eisiau sgwennu nofel ysgafnach na’r ddwy ddiwetha a chyfuno peth o hiwmor fy nhair nofel gynta efo hiwmor ardal wahanol  –  a hynny gyda chymeriadau gwahanol i’r rhai y sgwennais amdanynt o’r blaen,’  medd Dewi Prysor sy’n byw ym Mlaenau Ffestiniog efo’i wraig a’u tri mab.

‘Mae elfen o romp  ‘feel-good’  iddi  –  er bod yma dywyllwch hefyd,’  ychwanegodd yr awdur sy’n talu teyrnged i’w ffrindiau ffydlon yntau yn y diolchiadau i’r llyfr hwn.

Brodor o Gwm Prysor, Trawsfynydd yn wreiddiol, mae Dewi yn enw cyfarwydd trwy Gymru bellach. Mae’n fardd a cherddor gyda’r band reggae a pync Vates ac yn gyflwynydd rhaglenni ar S4C. Ysgrifennodd ddrama ynglŷn  â’i gyfnod yn y ddalfa yn Ngharchar Walton, Lerpwl yn 1992, ar  ôl cael ei gyhuddo o  ‘gynllwynio i achosi ffrwydriadau’  fel rhan o ymgyrch losgi Meibion Glyndŵr. Fe’i gafwyd yn ddi-euog.

Enwyd Lladd Duw (y Lolfa, 2010) ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2011 ac fe gyrhaeddodd ei nofel ddiwethaf, Cig a Gwaed (y Lolfa, 2012) Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013.

Mae canmol mawr i waith yr awdur. Medd yr awdur Llwyd Owen,  ‘Mae Dewi Prysor yn gyflym ddatblygu’n drysor cenedlaethol.’

‘Awdur sy’n gwneud i chi awchu am y bennod nesaf, ac am y bennod ganlynol, gan eich gadael yn gegagored ar hyd y ffordd,’  ychwanegodd Owain Schiavone, Prif Weithredwr Golwg360.

Mae’r awdur profiadol hwn wedi hen ennill ei blwy fel un o awduron mwyaf poblogaidd y Gymru gyfoes. Bydd y nofel newydd hon yn siŵr o apelio at unrhyw oed o’r arddegau i fyny ac i’r sawl sydd yn hoff o chwerthin, hiwmor iach, cerddoriaeth gyfoes, hanes, cefn gwlad a chwedloniaeth.

Bydd diwrnod arbennig i lansio’r nofel ar ddydd Sadwrn y 5ed o Ragfyr, gyda sesiynau llofnodi yng nghwmni Dewi Prysor yn Awen Meirion yn y Bala am 11 yb a siop yr Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog am 2 yp, gyda gwin a chacennau ar gael.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com