Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau

6 Maw 2019

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu.

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu. "Mae Lewis yn ased gwych i'n cwmni ac, heb os, wedi cefnogi twf y busnes, gan chwarae rhan annatod o lwyddiant Cyngor Llyfrau" meddai ein Pennaeth Dosbarthu Arwel Evans.

Dywedodd Lewis "Dwi'n ennill cyflog ac yn gweithio'n llawn amser tra yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd. Dwi’n cael prosiectau i’w cyflawni a chyfle i gydweithio a dysgu gyda staff profiadol."

Nod yr Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol, a gydlynir gan y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol, yw dathlu prentisiaethau a'r effaith gadarnhaol sydd ganddynt ar unigolion, busnesau a'r economi ehangach. Mae'r wythnos Prentisiaeth Genedlaethol yn ymroddedig i godi ymwybyddiaeth o'r manteision busnes y gall prentisiaethau eu cyflwyno i sefydliadau a'r manteision i unigolion sy'n ceisio cymryd y cam cyntaf ar yr ysgol gyrfa neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com