Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 9 Gorff 2018

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr  Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc  gan Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yr hydref diwethaf, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau gyda'r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon eleni.

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 27 Mehef 2018

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda'i "ffrwyth llafur oes",  Blodau Cymru - Byd y Planhigion.

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth - 26 Mehef 2018

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Bydd seithfed Gŵyl flynyddol Llenyddol Penarth yn cael ei gynnal gyda Griffin Books dros benwythnos y 6ed a'r 8fed o Orffennaf.

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru - 18 Mehef 2018

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 13 a 14 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Disgyblion yn serennu yng Nghystadlaethau Darllen Cenedlaethol - 6 Mehef 2018

Disgyblion yn serennu yng Nghystadlaethau Darllen Cenedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Sant Baruc, Bro Morgannwg, eu coroni'n Bencampwyr 2018 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Myrddin a Mererid yn cipio'r Prif Wobrau - 31 Mai 2018

Myrddin a Mererid yn cipio'r Prif Wobrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2018 o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed.

Cymru ar y Map - 25 Mai 2018

Cymru ar y Map

Cymru; gwlad y gân, cennin pedr, defaid, mynyddoedd, Gareth Bale, amgueddfa ffa pôb, a llawer, llawer mwy!

Yr anghymharol Gio Compario yn taro'r nodyn iawn! - 25 Mai 2018

Yr anghymharol Gio Compario yn taro'r nodyn iawn!

Ar 1 Mehefin, ar faes Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd, bydd Cyngor Llyfrau Cymru a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio cyfres newydd o lyfrau darllen i ddysgwyr  –  Amdani  –  yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 16 Mai 2018

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am hynny'n union  –  am y llyfrau gorau o'r goreuon dros y blynyddoedd y byddai plant a phobl ifanc heddiw yn eu mwynhau a'u gwerthfawrogi.

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 11 Mai 2018

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae dau banel beirniadu annibynnol wedi dewis eu rhestrau byrion ar gyfer  Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Page 1 of 80
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein