Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cyhoeddi Adroddiad Rosser i Lyfrau Plant a Phobl Ifanc - 1 Rhag 2017

Yn dilyn eu Cyfarfod Blynyddol yn Aberystwyth ddoe (dydd Iau, 30 Tachwedd), mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o rannu adroddiad terfynol y Dr Siwan Rosser o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ar yr Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ganddi yn gynharach eleni.

Sialens Ddarllen yr Haf 2017 - 30 Tach 2017

Sialens Ddarllen yr Haf 2017: The Reading Agency a llyfrgelloedd yn cyhoeddi cynnydd yn nifer y rhai a gymerodd ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr, ac mai'r Beano fydd thema 2018.

Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth - 20 Tach 2017

Bydd siop lyfrau pop-yp yn agor yng nghanol tref Machynlleth yr wythnos hon. Bydd  Llyfrau@52 Stryd Maengwyn  yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017 - 14 Tach 2017

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Lun 13 Tachwedd, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai  Cofio Dic  gan  Idris Reynolds  yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd) - 14 Tach 2017

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd)

Fel rhan o Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg fe fydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru o 20–24 Tachwedd.

Merch ar-lein yn y Siopau! - 27 Hyd 2017

Merch ar-lein yn y Siopau!

Wyt ti wedi gweld Zoella ar YouTube? Wyt ti wedi darllen ei llyfr  Girl Online?

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 - 10 Hyd 2017

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o'r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Cymraeg 2017.

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol - 29 Medi 2017

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol

Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio? - 28 Medi 2017

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio?

Ydy’r llyfrau a'r cerddi yn dal i ddenu darllenwy ifanc? Y mae hi'n ddwy flynedd, bron, ers i Gymru gyfan gofio a dathlu canmlwyddiant geni'r Prifardd a'r awdur T. Llew Jones.

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn - 20 Medi 2017

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn

Bydd gan ddisgyblion ysgol ardal newydd sbon yng Ngheredigion gwmni delfrydol er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi.

Page 1 of 77
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein