Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Medal Ryddiaith 2017 - 9 Awst 2017

Medal Ryddiaith 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017 yw Sonia Edwards am ei nofel,  Rhannu Ambarél.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 - 8 Awst 2017

Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ar Faes y Brifwyl, Ynys Môn.

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor - 17 Gorff 2017

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Anelu at y Miliwn o Siaradwyr - Pedwar Cyhoeddwr yn Mynd ati i Gyhoeddi ar Gyfer Dysgwyr - 11 Gorff 2017

Mae’r Cyngor Llyfrau yn falch o gyhoeddi bod pedwar o gyhoeddwyr blaenllaw wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gyhoeddi llyfrau ar gyfer dysgwyr. Llwyddodd Atebol, CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg, Prifysgol Aberystwyth), Gwasg Gomer a’r Lolfa i ennill nawdd i gynhyrchu pum llyfr yr un ar gyfer dysgwyr dros y deunaw mis nesa.

Ewch i'ch llyfrgell leol yr Haf hwn i gael cyfle i ddatrys dirgelwch! - 10 Gorff 2017

Ewch i'ch llyfrgell leol yr Haf hwn i gael cyfle i ddatrys dirgelwch!

Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Llywodraeth Cymru, ynghyd  â'r awdur Rob Lewis, yn lansio'r Sialens yn swyddogol yng Nghymru yn Llyfrgell Prestatyn, Sir Ddinbych, ddydd Llun 10 Gorffennaf 2017, rhwng 1 a 2.30yp.

Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru - 28 Mehef 2017

Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 21 a 22 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd! - 20 Mehef 2017

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd!

Mae Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru wedi ennill gwobr uchel iawn ei pharch yn seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau'r Byd yng Ngŵyl enwog Efrog Newydd cynhaliwyd neithiwr (19 Mehefin) yng ngwesty mawreddog y Manhattan Penthouse yn Efrog Newydd.

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol - 15 Mehef 2017

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, eu coroni’n Bencampwyr BookSlam 2017, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru

Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru - 14 Mehef 2017

Mae Cyngor Llyfrau Cymru’n croesawu cyhoeddi’r Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru a bydd yn trafod ei ganfyddiadau a’i argymhellion gyda’r rhanddeiliaid perthnasol ac o fewn ei strwythurau rheoli a llywodraethu ei hun.

Page 1 of 76
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein