Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru - 28 Mehef 2017

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 21 a 22 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd! - 20 Mehef 2017

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd!

Mae Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru wedi ennill gwobr uchel iawn ei pharch yn seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau'r Byd yng Ngŵyl enwog Efrog Newydd cynhaliwyd neithiwr (19 Mehefin) yng ngwesty mawreddog y Manhattan Penthouse yn Efrog Newydd.

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol - 15 Mehef 2017

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, eu coroni’n Bencampwyr BookSlam 2017, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru

Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru - 14 Mehef 2017

Mae Cyngor Llyfrau Cymru’n croesawu cyhoeddi’r Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru a bydd yn trafod ei ganfyddiadau a’i argymhellion gyda’r rhanddeiliaid perthnasol ac o fewn ei strwythurau rheoli a llywodraethu ei hun.

Gwyl Lyfrau Penarth 2017 - Amserlen digwyddiadau ac archebu tocynnau - 13 Mehef 2017

Gwyl Lyfrau Penarth 2017 - Amserlen digwyddiadau ac archebu tocynnau

Mae tocynnau bellach ar gael i ddigwyddiadau Gwyl Lyfrau! I weld rhagor o fanylion ewch i wefan  Griffin Books.

Cyhoeddi ail yn Nhrioleg Glyndŵr gan Awdur o Gaerfyrddin - 13 Mehef 2017

Cyhoeddi ail yn Nhrioleg Glyndŵr gan Awdur o Gaerfyrddin

Nofel ddychmygol wedi ei seilio ar fywyd a gwrthryfel Owain Glyndŵr yw  Glyndŵr - To Arms!  gan y diweddar Moelwyn Jones. Dilyna gyhoeddi'r nofel gyntaf boblogaidd  Glyndŵr - Son of Prophecy  Nadolig diwethaf.

Gwersi o Arwr y Crysau Duon Carwyn James mewn cofiant llawn o ddatgeliadau newydd - 7 Mehef 2017

Gwersi o Arwr y Crysau Duon Carwyn James mewn cofiant llawn o ddatgeliadau newydd

Cyhoeddir bywgraffiad newydd, cynhwysfawr a dadlennol o'r athrylith Carwyn James wrth i Warren Gatland a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig baratoi i herio'r Crysau Duon yn y gyfres brawf ddiweddaraf.

O ABC i'r arddegau: dathlu'r daith ddarllen - 1 Mehef 2017

O ABC i'r arddegau: dathlu'r daith ddarllen

Mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw (01.06.17) ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, cyhoeddwyd mai Luned Aaron a Manon Steffan Ros sydd yn derbyn Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019 - 30 Mai 2017

Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái mai Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019.

Page 1 of 76
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein