Y Daten Ddieflig Ddrwg

Y DATEN DDIEFLIG DDRWG - MORGAN TOMOS

Un tro roedd taten o’r enw Delyth.

Delyth y Daten Dda?

Na!

Delyth y Daten Ddeallus?

Na!

Delyth y Daten Drugarog? . . . Ddiolchgar? . . . Ddigri?

Na!!

Y Daten Ddieflig Ddrwg 1

Delyth y Daten Ddieflig Ddrwg oedd hi, a’i BRYD ar FOD yn frenhines ar y BYD!

Wwwwww!! Un LEM oedd hi, llawn EGNI, ei dannedd miniog fel DRAIN a’i cheg fach FAIN yn gwgu!

Ac oooooo!!! Dyna AWCH am RYM oedd ganddi!

GRYM Y FRENHINES!!! MEISTRES Y BYD!!

Galwodd ar ei byddin:

‘Dewch ynghyd!’

A’u hudo gyda’i harthio blin.

‘Gwae’r rhai mewn cae, neu hyd yn oed y goedwig!

Mi sathraf nhw dan draed yn ddig!

Ac am y rhai a drigai ar y mynydd, chânt hwythau chwaith ddim llonydd!

O, na chânt, BYTH, fy myddin!

Rhaid taro pob tŷ!

Ymladd ym mhob neuadd!

Rhoi pen ar bob pentref!

Trechu tref!

Ac i’r ddinas DOF . . . â dinistr y DATEN!’

Y Daten Ddieflig Ddrwg 2

Roedd ganddi fyddin ffyrnig o domatos aeddfed, coch ac arfog. Nid fel y tomatos arferol addfwyn a diniwed sydd i’w cael mewn siop. O, na! Roedd y rhain yn rai CYNDDEIRIOG!

‘TOM-A-TO! TOM-A-TO!!’

Dyna’u CRI, a wir i chi, roedd y Daten wedi dotio.

‘TOM-A-TO! TOM-A-TO!!’

‘Dewch, fyddin!’ meddai hi. ‘Dilynwch fi! Rwyf i ar DÂN ac ni all NEB ein rhwystro!’

Gan sathru traed a bloeddio’n groch:

‘TOM-A-TO! TOM-A-TO!!’

Dros y cae agosaf aeth y fyddin goch . . .

A chreu’r fath stŵr a THWRW . . .

. . . fel na welodd neb y TARW!

Y Daten Ddieflig Ddrwg 3

Tarw DU Cymreig oedd hwn, a golwg wyllt a gwallgo yn ei OSGO pan gafodd FRAW wrth iddo weld, ar wellt mor WYRDD, rhyw flanced GOCH yn meiddio teithio’n HAERLLUG dros ei gae. A dyma ru:

‘RHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!’ a roddodd.

Tarodd y LLAWR â’i GARN gan godi BAW, a BARNU’N syth mai NAWR – ac yntau’n GAWR mor FAWR – roedd yn rhaid rhoi PAID ar haid o flanced goch!

‘O, IE!’ meddyliodd y tarw.‘Os oes rhai o’r FARN mai gwair fy nghae yw’r lle i grwydro’n BRAF a mynd am DRO . . .

. . . mi af i YNO i’w CYWIRO!’

A chan RUO unwaith eto:

‘RHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!

Dyma’r tarw’n rhuthro’n SYTH a tharo’r holl domatos!

Y Daten Ddieflig Ddrwg 4

Yn amlwg, drwy sarnu bydd tarw’n barnu

ac wrth chwifio’i gyrn fel hyn:

rhoddodd y tarw strach go iawn i’r fyddin GOCH, ac nid ar chwarae bach. Mewn FFLACH fe luchiodd pob tomato dros y clawdd – gwaith HAWDD i gawr o darw MAWR.

A glaniodd pob un milwr COCH yn boenus ar y llawr.

O, domatos druan. Roedd y tarw’n drech na NHW, pa bynnag faint eu SGRECHIAN!!!!

‘WWWW!’ ac ‘AAAAA!’ ac ‘AAAAWWW!’

Ond beth am y Daten Ddieflig Ddrwg a’i BRYD ar fod yn frenhines ar y BYD?

Dyna WYLLT oedd hi o weld ei byddin yn SGRIALU.

‘O, dwi’n difaru nawr eu harwain nhw dros gae lle trigai tarw nad ydw i’n ddigon mawr i’w drechu!’

Na ddigon DEWR ychwaith. Dyma’r Daten yn teimlo’r ofn, yn troi a cheisio ffoi . . .

. . . yn aflwyddiannus!

Y Daten Ddieflig Ddrwg 5

Daeth pen y tarw mawr i lawr, a chyda blaen un corn fe’i pigodd hi . . .

. . . ar ei phen-ôl!

‘OOOOOOOOOOOOOW!’

A’i thaflu dros y clawdd.

‘NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!’

Gerllaw’r cae, fe safai ffermdy clyd a’i ffenest ar agor. A thrwy’r ffenest hon aeth hi gan lanio yng nghanol . . . BETH?

Y Daten Ddieflig Ddrwg 6

Pentwr mawr o datws.

Deg taten, a bod yn fanwl gywir.

‘A-ha!’ meddyliodd y Daten. ‘Dyma fyddin newydd!’

‘Dewch, datws diog! Deffrwch!’ dwrdiodd hi.

‘Dilynwch fi a magu parch a throi i fod yn Datws Drwg fel fi! Hi, hi!

Mae’n rhaid i ni orchfygu!’

Ond tatws at swper y teulu oedd y rhain, ac mae pawb yn gwybod beth sy’n digwydd i datws . . .

‘PAID!!’ bloeddiodd y Daten.PLIS, PAID Â MHLICIO, FY MERWI A FY MALU!!’

Ond dyna’n union beth ddigwyddodd.

Cyn bo hir, nid oedd y pentwr mawr o datws na’r Daten Ddieflig Ddrwg yn ddim ond STWNSH TATW MASH!

‘Yyyyyyyyyy!’ criodd y Daten. ‘Beth sydd wedi digwydd i mi? Mae fy ngobeithion ar ben!’

Yna . . .

Y Daten Ddieflig Ddrwg 7

Gwelodd ddwy sosej fel cyrn yn codi o’i phen. A dyma hi’n synnu a chrynu a hel syniadau slei.

‘Rwy’n gymysg â deg, ac wedi cael fy AT-GYF-NERTHU!

Nerth deg! Nerth deg! Nage – UN ar ddeg, y deg a fi, a gwae pob gelyn! Rwy’n gawr yn awr! Mae’n bryd i mi wneud drwg i’r byd!

‘O, NA!! RWY’N BRYD!!

YN BRYD O FWYD!

BWYD BLASUS DA!

O, NA! NID DA!!!!

FY MYWYD!

MAE RHYWUN YN FY MWYTAAAAAAAA!!’

Oblegid daeth y fforc a’i chario hi, gwerth deg, na, un ar ddeg, tamaid wrth damaid draw i’r geg i’w chnoi . . . Digon teg?

**********

If you can see a screen below, click on it to view the story being read by Iwan John. Otherwise visit YouTube.

Welsh-language story for 7 to 9 year olds
'Y Daten Ddieflig Ddrwg' by Morgan Tomos
Illustrations by Morgan Tomos
The fiendishly bad potato wants to rule the world! With the help of his army of red tomatoes, ten other potatoes and two sausages, things look promising but then... along comes the fork and the whole story changes!